Home > Vesti

Vesti

SOLAR SYNC® SENZOR

Solar Sync je senzorski sistem koji, kada je spojen sa kompatibilnim Hunter upravljačem, automatski podešava vaš upravljač za zalivanje zasnovan na promenama lokalnih klimatskih uslova. Solar Sync koristi solarni i temperaturni senzor za merenje vremenskih uslova na datoj lokaciji koje koristi za određivanje isparenja (ET), ili stepen korišćenja vode biljaka i travnjaka. Dodatno, Solar Sync senzor se sastoji od Hunter Rain-Clik™-kišni i Freeze-Clik®-mraz senzora koji isključuju sistem za navodnjavanje kada pada kiša i/ili tokom mrazeva. Senzor je spojen sa upravljačem i automatski povećava ili smanjuje vreme zalivanja zasnovan na promenama vremenskih uslova. Rezultat je novi efikasniji sistem navodnjavanja koji promoviše uštedu vode i zdravije biljke. Vi jednostavno programirate vaš upravljač kao što obično radite, i Solar Sync preuzima od ove tačke, eliminišući potrebu manualnog podešavanja vašeg rasporeda zalivanja.

  • Pruža automatsko dnevno ažuriranje I podešavanje vremena zalivanja programa
  • Dostupan je i model sa daljinskim upravljanjem
  • Zaustavlja navodnjavanje pri kiši I mrazu
  • Uz sensor dobijate i nosač za montažu na oluk
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika