Rotacioni rasprskivači

Slika
 

Rotacioni rasprskivač PGJ

Rotacioni rasprskivači velikih performansi. Poseduje sve karakteristike i pogodnosti PGP rasprskivača: izdržljiv je, udoban i svestran. Redukovanih je dimenzija, možemo ga zvati i "PGP Junior". Vrlo je praktičan u izgradnji sistema za navodnjavanje manjih površina.
Slika Dalje...

Rotacioni rasprskivač PGP

Standard i za projektante i za izvođače zalivnih sistema. U svetu najpopularniji i najviše upotrebljavan rasprskivač u zalivnim sistemima za bašte i javne površine.
Slika  Dalje...

Rotacioni rasprskivač I-20

Rotacioni rasprskivač velikih performansi sa velikom raznovrsnošću i efikasnošću je pogodan za sve površine. Sa 22 vrste dizni, radijusom od 4,9 do 14 m i 6 tipova tela, I-20 je pravi izbor.
Slika  Dalje...

Rotacioni rasprskivač I-25

Rotacioni rasprskivač velikih performansi sa velikom raznovrsnošću i efikasnošću je pogodan za sve površine. Sa 12 vrste dizni, radijusom od 14,0 do 21,6 m i 2 tipa tela, I-25 je pravi izbor.
Slika Dalje...

Rotacioni rasprskivač I-40

Rotacioni rasprskivač velikih performansi sa velikom raznovrsnošću i efikasnošću je pogodan za sve površine. Sa 12 vrste dizni, radijusom od 13,1 do 23,2 m i 2 tipa tela, I-40 je pravi izbor.
Slika Dalje...

Rotacioni rasprskivač I-60

Rotacioni rasprskivač velikih performansi sa velikom raznovrsnošću i efikasnošću je pogodan za sve površine. Sa 6 vrste dizni, radijusom od 14.9 do 20.4 m i 2 tipa tela, I-60 je pravi izbor.
Slika Dalje...

Rotacioni rasprskivač I-90

Rasprskivači velikih performansi sa najvećim prečnikom zalivanja. Vrlo pogodni za velike i otvorenih zelene površine. Koriste se za navodnjavanje parkova, sportskih terena i slično.
Slika Dalje...