Senzori

Slika
 

Senzor FLOW-SYNC

Jednostavna konekcija putem dve žice sa ACC i I-Core upravljačima.
Slika Dalje...

Senzor FLOW-CLIK

Automatski isključuje sistem u slučaju prekomerne potrošnje vode.
Slika Dalje...

Senzor SENZOR MINI METEOROLOŠKA STANICA

Kompaktni sensor koji promatra vetar, kišu, temperature smrzavanja i isključuje sistem navodnjavanja prema potrebama vremenskih uslova.
Slika Dalje...

Senzor RAIN-CLIK

Jedinstvena "Hunter" osobina brze reakcije, nije potrebna akumulacija vode da bi uređaj izvršio isključenje sistema.
Slika Dalje...

Senzor SOLAR SYNC

Pruža automtska dnevna podešenja vremena rada programa koristeći isparenja proračunata na jednom mernom mestu.
Slika Dalje...